Koulutusta

Suomi-koulun opettajana toimimiseen sopivin koulutus on lastentarhanopettajan, peruskoulunopettajan tai aineenopettajan koulutus. Toiminnassa on kuitenkin mukana koulutustaustaltaan hyvin erilaisia ihmisiä.  

 

Ohjeita Suomi-koulujen opettajille suunnattujen maakohtaisten koulutusten järjestäjille