Suomi-koulujen hallinto-opas

Tämä opas tarjoaa käytännön tietoa Suomi-koulun koulun hallinnosta, esimerkkejä siitä, miten eri maissa toimitaan, sekä tietolähteitä. Muutoksia kuitenkin tulee aina, ja opas vaatii päivittämistä. Kommentit ja muutosehdotukset ovat siis tervetulleita, ja niitä voi lähettää Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtajalle (maila.eichhorn(at)kolumbus.fi) tai tekijöille: Kaarina Kaunisaho (kaunisaho(at)bluewin.ch), Eeva Salomaa-Jago (eeva.jago(at)ntlworld.com). Lue lisää: Taustaa

UUTTA:
Ohjeita Suomi-koulujen opettajille suunnattujen maakohtaisten koulutusten järjestäjille

Ks. lisää Koulutus (opettajan)

 

HAKEMISTO 

 ImageA

Anomus / toiminta-avustuksen (valtionavustuksen) anominen  ks. myös Toiminta-avustukset (valtionavustukset) 
Apurahat
Arkisto
Arpajaiset
Arviointi, arviointilomakkeet, arvosanat
Avoimien ovien päivä
Avustuskriteerit  ks. Toiminta-avustukset (valtionavustukset) 

ImageB

Budjetti  ks.Talousarvio 

ImageD

Dokumenttien säilyttäminen ja säilytysaika  ks. Arkisto

ImageE

Eläkemaksut
Ensiapu  ks. Tapahtumat
Erimielisyydet  ks. Örinät koulun sisällä (erimielisyydet, riidat, kriisit ym.)
Erityisopetus
Erottaminen koulusta
Etäopetus
Etäkoulu Kulkuri (Kotiperuskoulu)

ImageH

Hallintoelimet, hallitus  ks.Johtokunta ja Vanhempainneuvosto
Hallintomallit

ImageJ

Johtokunta
Järjestyssäännöt
Jäsenmaksu

ImageK

Kattojärjestö  ks. Hallintomallit
Kesälukioseura
Kioski
Kirjanpito
Kirjasto
Kokoukset  ks. Vuosikokous ja Johtokunta 
Kokoukset (opettajien)
Komitea
Kopioiminen ks. Tekijänoikeudet  
Kotiperuskoulu  ks. Etäkoulu Kulkuri
Koulukiusaaminen
Koulunjohtaja / puheenjohtaja
Koulun perustaminen
Koulutus (opettajan)
Kulukorvaukset

ImageL

Lahjoitukset
Lainsäädäntö
Lakkauttaminen (koulun)
Lukukausimaksut / lukuvuosimaksut
Lukuvuosikalenteri  ks. Toimintasuunnitelma
Luokkakoko  ks. Ryhmäkoko 

ImageM

Matkakustannukset
Myyjäiset

ImageN

Nettisivut (koulun omat)
Nimenkirjoitusoikeus

ImageO

Opetushallitus OPH
Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelma (henkilökohtainen)
Opetusvälineet
Oppikirjat
Oppilasrekisteri (oppilaan tiedot)
Oppimateriaali

ImageP

Paikallinen tuki
Palkat / opetuspalkkiot
Palkkiot
Paloturvallisuus ja muut turvaohjeet
Pankkitili
Pedagoginen johtaja  ks. Pääopettaja / pedagoginen johtaja
Perehdyttäminen
Perustaminen (Suomi-koulun)
PR (ks. Suhdetoiminta)
Puheenjohtaja (koulun / yhdistyksen) 
Puhelinketju
Päivärahat
Pääopettaja / pedagoginen johtaja
Pöytäkirjat

ImageR

Rahastonhoitaja
Raha-anomukset ks. Toiminta-avustukset (valtionavustukset) ja Apurahat
Rekisteröity yhdistys
Rekrytointi
Rikostausta (opettajan taustan selvittäminen)
Ryhmäkoko

ImageS

Sairasloma
Sihteeri
Sosiaaliturvamaksut
Sponsorit
Suhdetoiminta
Suomi-koulujen tuki ry
Suomikouluopas
Suomi-Seura ry
Suomi toisena kielenä -opettajat ry
Suurlähetystö
Säilytystilat
Säännöt

ImageT

Taloudenhoito  ks. Kirjanpito, Tilinpäätös ja Talousarvio
Talousarvio (tulo- ja menoarvio, budjetti)
Tapahtumat
Tapaturmavakuutus
Tekijänoikeudet (ks.  myös www.kopiraitti.fi )
Tiedottaminen
Tietosuojalaki
Tilat 
Tilit  ks. Pankkitili,  Tilinpäätös, Toiminnantarkastajat (= tilintarkastajat)
Tilinpäätös
Toiminnantarkastajat (tilintarkastajat)
Todistus (oppilaan)
Toimenkuvat (opettajan, puheenjohtajan, rahastonhoitajan, muiden toimihenkilöiden)
Toiminta-avustukset (valtionavustukset)
Toimintasuunnitelma
Tulo- ja menoarvio  ks. Talousarvio
Turvallisuus  ks. Paloturvallisuus ja muut turvaohjeet
Työaika
Työmatkat (opettajan, ks. Matkakustannukset 
Työsopimus
Työtodistus (opettajan)

ImageU

Ulkosuomalaisparlamentti

ImageV

Vaitiolovelvollisuus
Vakuutukset 
Valtionavustus ks. Toiminta-avustukset (valtionavustukset)
Vanhempainilta
Vanhempainneuvosto
Vapaaehtoiset avustajat
Varainhankinta   ks. Toiminta-avustukset (valtionavustukset)Lukukausimaksut / lukuvuosimaksutJäsenmaksuMyyjäisetKioskiArpajaiset, TapahtumatSponsoritLahjoitukset
Vastuuvakuutus
Verotus
Virallinen asema (koulun virallinen asemamaan koulutusjärjestelmässä)
Vuoden kirjailija -palkinto
Vuokrasopimus
vuokrat  ks. Toiminta-avustukset (valtionavustukset) 
Vuosikokous
Väkivalta  ks. Koulukiusaaminen
Välineet  ks. Opetusvälineet (tietokoneet, DVD- ja CD-soittimet ym.)

ImageW

www-sivusto ks. Nettisivut (koulun omat)

ImageY

Yhdyshenkilö
Yleiset kielitutkinnot, YKI
Yhteistyö

ImageÄ

Äidinkielen opettajain liitto ry, ÄOL

ImageÖ

Örinät koulun sisällä (erimielisyydet, riidat, kriisit ym.)