Suomi-koulujen tuki

Suomi-koulujen tuki ry

  • koordinoi Suomi-koulujen opetustyötä ja toimii tiedonvälittäjänä 
  • informoi kouluja ajankohtaisesta opetusmateriaalista, edistää sen saatavuutta ja ideoi uutta materiaalia yhdessä Suomi-koulujen kanssa 
  • ylläpitää Suomi-koulujen toimintaan liittyvissä asioissa yhteyksiä valtionhallintoon ja kouluja lähellä oleviin yhteisöihin Suomessa 
  • toimii yhtenä asiantuntijana, kun käsitellään Suomi-koulujen tarpeisiin ja kehittämiseen liittyviä asioita